MUI

فریم ورک های متریال دیزاین Material Design

7 فریم ورک معرف متریال دیزاین

متریال دیزاین (Material Design) یک زبان طراحی است که توسط گوگل ایجاد و معرفی شده است و روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود. در نتیجه ابزار و منابع مربوط به آن نیز در حال افزایش هستند و شرکتی مانند گوگل، دائم در حال توسعه¬ی ابزار های خود برای بهبود متریال دیزاین می باشد تا جوابگوی تقاضای کاربران باشد. ... ادامه مطلب